Zachować bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Znaczenie transportu drogowego wzrastało przez lata. Ta forma przemieszczania się była pierwszą cywilizacyjną formą transportu na świecie. Pierwsze środki transportu znacznie odbiegały od tych wykorzystywanych dzisiaj. Maksymalne osiągi pierwszych automobili nie przekraczały 10 km/h, dziś maksymalna możliwa do osiągnięcia prędkość dobiega w niektórych przypadkach nawet 50 krotności wyniku sprzed prawie wieku. Transport drogowy rozwinął się na przestrzeni lat bardzo szybko i wpisał się w kart..

2013-10-22

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.