Powrót do: Zdrowie w pracy

Jaki poplon posiać na polu?


Intensywna uprawa gleby może prowadzić do jej wyeksploatowania. Powoduje to, że własności gleby ulegają znacznemu obniżeniu, co z kolei skutkuje spadkiem rentowności oraz efektywności prowadzonych na niej upraw. Rozwiązaniem tego problemu są tzw. mieszanki poplonowe, których zadaniem jest poprawa żyzności gleby.

Dlaczego warto stosować mieszanki poplonowe?

Rosliny_poplonoweWysiany na eksploatowanej glebie poplon ma za zadanie uruchomić gromadzenie substancji pokarmowych. Robi on to przede wszystkim dla siebie. Ale rośliny poplonowe nie zużywają wszystkiego co zgromadza, tak więc wzbogacona o substancje odżywcze gleba pozostaje dla plonu głównego.

Mieszanki poplonowe mają bardzo dobry wpływ na środowisko glebowe, zwiększają one ilość próchnicy oraz podnoszą aktywność mikrobiologiczną.Takie ich działanie określane jest mianem fitosanitarnego. Poplon może także spełniać szereg innych zadań, między innymi zapobiegać erozji gleby czy wiązać azot.

Jak ocenić jakość poplonu?

Wysiewając rośliny poplonowe zapewniamy glebie kurację odmładzającą. Z technicznego punktu widzenia mieszanki poplonowe traktuje się jak plon główny, do ich oceny są więc wykorzystywane takie same kryteria jak przy ocenie plonu głównego własne.

Oceniając poplon https://polskieziarno.pl/nasiona/mieszanki-poplonowe/ nie bierzemy jedynie pod uwagę masy roślin nadziemnych. Wykorzystanie mieszanek poplonowych ma przede wszystkim poprawiać własności gleby i to jest oceniane. Rośliny poplonowe powinny przerastać glebę swoimi korzeniami w sposób zróżnicowany, a do tego gęsto i głęboko.

Na co zwrócić uwagę podczas wysiewu roślin poplonowych?

Mieszanki poplonowe do optymalnego działania potrzebują optymalnych warunków wysiew. Rekomenduje się wysiewanie ich zaraz po zbiorach plonów głównych. Ma to dwie zalety. Po pierwsze, zmniejsza konkurencję ze strony samosiewów. Po drugie, redukuje zużycie wody potrzebnej w procesie.

Czasami poplon nie może zostać wysiany od razu. Wtedy należy przed procesem siewu odpowiednio przygotować glebę, pamiętając przede wszystkim o usunięciu samosiewów. Rośliny poplonowe wymagają gleby o odpowiedniej strukturze oraz stopniu ubicia. Wysiew prowadzi się na głębokości 2-3 cm.
KOMENTARZE:

Brak komentarzy

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.