Powrót do: Odzież robocza

Zachować bezpieczeństwo w transporcie drogowym


Znaczenie transportu drogowego wzrastało przez lata. Ta forma przemieszczania się była pierwszą cywilizacyjną formą transportu na świecie. Pierwsze środki transportu znacznie odbiegały od tych wykorzystywanych dzisiaj. Maksymalne osiągi pierwszych automobili nie przekraczały 10 km/h, dziś maksymalna możliwa do osiągnięcia prędkość dobiega w niektórych przypadkach nawet 50 krotności wyniku sprzed prawie wieku.

Rozwój transportu drogowego na przestrzeni lat

Transport drogowy rozwinął się na przestrzeni lat bardzo szybko i wpisał się w karty historii wielkimi zasługami i ogromnym znaczeniem dla rozwoju cywilizacyjnego.

Po pierwsze poprawił jakość życia, zwiększył prędkość przemieszczania się i w ogóle umożliwił uprawianie tego procederu na duże odległości, przy stosunkowo krótkim czasie. Transport drogowy dał poczucie swobody i pewnego rodzaju luksusu, choć dziś stanowi jakby standard życia współczesnych ludzi.

Duże znaczenie transportu odnotowano także podczas działań wojennych, nie do końca jest to powód do dumy, jednak miał on także znaczący wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa narodowego w tym trudnym okresie.  

KOMENTARZE:

Brak komentarzy

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.